The pipe organ
in the Church of St. Maurice, Olomouc

History of the pipe organ

Požár kostela a nové varhany
1709

Po požáru kostela v roce 1709, kdy bylo zničeno téměř veškeré vybavení, bylo nutno postavit také nové varhany. Tzv. prozatímní nástroj, který se v kostele zachoval až do dnešních let, je varhanní pozitiv z roku 1716 postavený varhanářem Antonínem Schackem.

1730
Stavba kůru a hlavních varhan

V roce 1730 se začalo se stavbou kůru a hlavních varhan. Té se ujal olomoucký varhanář Josef Emanuel Heintzler, který ovšem krátce po započetí tvorby díla zemřel. Následně byl stavbou pověřen kroměřížský varhanář Kryštof Zikmund Klembt, kterého ovšem čekal podobný osud, jako Heintzlera.

Poslední úpravy před předáním
1740

V roce 1740 byl stavbou varhan pověřen známý varhanář ze slezské Wroclawi, Michael Engler. Výzdoba varhanní skříně je dílo olomouckých sochařů, Filipa SattleraJana Antonína Richtera. Vznikl tak naprosto unikátní nástroj, mj. tehdy největší na Moravě (3 manuály, 44 rejstříků a cca 2500 píšťal).

Nejen pro velikost, ale hlavně krásu zvuku se varhany právem začaly nazývat Královna moravských varhan. Celkově dílo i s výstavbou kůru stálo asi 19000 zlatých.

Kolaudační_listina_Englerových_varhan.jpg
21. září 1745
První varhanní koncert

Varhany poprvé zahrály v předvečer svátku svatého Mořice 21. září 1745 a byly tak předány k užívání.

Jak šel čas...

Během následujících let se technický stav varhan zhoršoval. V 19. století proběhla oprava varhan, ovšem zub času a červotoč ukázali svou práci. V polovině 20. století se stal nástroj téměř nehratelným.

1959 - 1971
Rekonstrukce varhan

Kvůli špatnému stavu varhan bylo rozhodnuto o jejich rekonstrukci, která probíhala v letech 1959-1971 firmou Rieger-Kloss z Krnova. Nástroj byl mnohonásobně rozšířen tak, aby zásahů do englerova díla bylo co nejméně, tudíž byl nainstalován i nový hrací stůl. Vznikl tak tehdy největší nástroj v Československu. Oprava vyšla na cca 3 mil. korun československých. Tato obnova a modernizace ještě zvýšila výrazové hudební možnosti klasického barokního nástroje, který dnes má tedy 5 manuálů, 95 rejstříků7884 píšťal. Více informací na stránce Dispozice varhan.

1709 - Požár kostela a nové varhany

Po požáru kostela v roce 1709, kdy bylo zničeno téměř veškeré vybavení, bylo nutno postavit také nové varhany. Tzv. prozatímní nástroj, který se v kostele zachoval až do dnešních let, je varhanní pozitiv z roku 1716 postavený varhanářem Antonínem Schackem.

1730 - Stavba kůru a hlavních varhan

V roce 1730 se začalo se stavbou kůru a hlavních varhan. Té se ujal olomoucký varhanář Josef Emanuel Heintzler, který ovšem krátce po započetí tvorby díla zemřel. Následně byl stavbou pověřen kroměřížský varhanář Kryštof Zikmund Klembt, kterého ovšem čekal podobný osud, jako Heintzlera.

1740 - Poslední úpravy před předáním

V roce 1740 byl stavbou varhan pověřen známý varhanář ze slezské Wroclawi, Michael Engler. Výzdoba varhanní skříně je dílo olomouckých sochařů, Filipa SattleraJana Antonína Richtera. Vznikl tak naprosto unikátní nástroj, mj. tehdy největší na Moravě (3 manuály, 44 rejstříků a cca 2500 píšťal).

Nejen pro velikost, ale hlavně krásu zvuku se varhany právem začaly nazývat Královna moravských varhan. Celkově dílo i s výstavbou kůru stálo asi 19000 zlatých.

Kolaudační_listina_Englerových_varhan.jpg
21. září 1745 - První varhanní koncert

Varhany poprvé zahrály v předvečer svátku svatého Mořice 21. září 1745 a byly tak předány k užívání.

Jak šel čas...

Během následujících let se technický stav varhan zhoršoval. V 19. století proběhla oprava varhan, ovšem zub času a červotoč ukázali svou práci. V polovině 20. století se stal nástroj téměř nehratelným.

1959 - 1971 - Rekonstrukce varhan

Kvůli špatnému stavu varhan bylo rozhodnuto o jejich rekonstrukci, která probíhala v letech 1959-1971 firmou Rieger-Kloss z Krnova. Nástroj byl mnohonásobně rozšířen tak, aby zásahů do englerova díla bylo co nejméně, tudíž byl nainstalován i nový hrací stůl. Vznikl tak tehdy největší nástroj v Československu. Oprava vyšla na cca 3 mil. korun československých. Tato obnova a modernizace ještě zvýšila výrazové hudební možnosti klasického barokního nástroje, který dnes má tedy 5 manuálů, 95 rejstříků7884 píšťal. Více informací na stránce Dispozice varhan.